Cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19

Đăng ngày 04 - 08 - 2021
Lượt xem: 56
100%

Để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Cổng Dịch vụ công Quốc gia đã cung cấp 8 dịch vụ công để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Trong đó có các dịch vụ về đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân.

 

Graphical user interface, text, application, email  Description automatically generated

Triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Văn phòng Chính phủ phối hợp với một số đơn vị xây dựng và cung cấp 8 dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công (DVC) Quốc gia để hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Các dịch vụ công được cung cấp bao gồm: Hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí tử tuất; Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; Hỗ trợ người lao động ngừng việc; Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế cho doanh nghiệp; Đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuế đất cho cá nhân; Gửi phản ánh, kiến nghị.

Quy trình thực hiện trên Cổng DVC Quốc gia đã được đơn giản tối đa. Người dùng đăng nhập và khai thông tin, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia (trừ các thành phần hồ sơ, dữ liệu đã được Cổng DVC Quốc gia đã kết nối, chia sẻ với hệ thống thông tin, Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, các biểu mẫu sẽ được điện tử hóa). Sau đó, Cổng DVC Quốc gia chuyển dữ liệu đến cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận.

au khi nhận được xác nhận của cơ quan Bảo hiểm xã hội, Cổng DVC Quốc gia có trách nhiệm chuyển hồ sơ trực tuyến của đối tượng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống một cửa điện tử cấp tỉnh hoặc Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách. Trường hợp Hệ thống một cửa cấp tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu cho phép tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện việc tiếp nhận và cập nhật trạng thái, kết quả giải quyết theo tài khoản do Cổng DVC Quốc gia cấp.

Theo Cục Kiểm soát Thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ), việc thực hiện các thủ tục hành chính trên Cổng DVC Quốc gia theo hướng tận dụng tối đa các dữ liệu đã kết nối, liên thông giữa Cổng DVC Quốc gia với các Cơ sở dữ liệu, Hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết được nhanh chóng, kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, không bị trùng lặp, không bị lợi dụng, trục lợi chính sách; giảm việc đi lại, tiếp xúc của đối tượng với chính quyền trong giải quyết chế độ, chính sách nhất là trong thời điểm dịch bệnh đang bùng phát.

Bên cạnh đó, triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chủ động phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Kho bạc Nhà nước - Bộ Tài chính, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam và các địa phương xây dựng và cung cấp 11 biểu mẫu thu thập, tổng hợp báo cáo nhanh hằng ngày tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg lên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ chi tiết, cụ thể tới 12 nhóm đối tượng với 99 trường thông tin nội dung báo cáo.

Trên cơ sở các số liệu tình hình kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng này, Hệ thống sẽ phân tích và đưa ra các kết quả tổng hợp hiển thị trên bảng tổng hợp để lãnh đạo Chính phủ biết và đưa ra những chỉ đạo kịp thời.

Việc cập nhật thông tin, kết quả thực hiện hỗ trợ các đối tượng qua Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ nhanh hằng ngày nhằm mục đích cung cấp thông tin để các lãnh đạo nắm bắt tình hình cũng như có kế hoạch, biện pháp chỉ đạo việc hỗ trợ các đối tượng được nhanh chóng, kịp thời theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Theo Cổng Thông tin Bộ Tài chính

Tin liên quan

Tin mới nhất

Nỗ lực đảm bảo NSNN cho tăng trưởng và phòng chống dịch(09/08/2021 7:29 CH)

Đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách thu Lệ phí trước bạ (Phần 1)(09/08/2021 7:28 CH)

Giảm 50% mức thu phí và lệ phí trong lĩnh vực thú y(06/08/2021 7:28 CH)

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch Covid 19(06/08/2021 7:28 CH)

Thu NSNN ngành thuế quản lý 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt 68,4% dự toán(04/08/2021 7:28 CH)

22 người đang online
°