Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch (bổ sung) các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng thuộc Sở Tài chính giai đoạn 2019-2025

Đăng ngày 29 - 03 - 2021
Lượt xem: 131
100%

Thực hiện Kế hoạch số 728/KH-STC ngày 11//2021 của Sở Tài chính về công tác quy hoạch (bổ sung) vào 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đánh giá tham nhũng năm 2022(03/01/2023 9:33 SA)

Kết luận thanh tra tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh (11/02/2022 4:07 CH)

Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng(12/07/2020 9:20 CH)

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty TNHH Một Thành Viên(09/06/2020 9:20 CH)

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần(09/06/2020 9:20 CH)

41 người đang online
°