Ngành Tài chính tham gia tổ chức Triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”.

Đăng ngày 29 - 03 - 2022
Lượt xem: 61
100%

Thực hiện Kế hoạch số 889/KH-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2022 của UBND tỉnh Ninh Thuận về tổ chức Triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển”; Tiếp nhận Công văn số 368/SVHTTDL-QLVHGD ngày 08/3/2022 của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc phối hợp tổ chức trưng bày, triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển;

 

Trên cơ sở phối hợp với các đơn vị ngành Tài chính ở địa phương, Sở Tài chính ban hành Kế hoạch tham gia gian hàng tổ chức Triển lãm những thành tựu kinh tế - xã hội “Ninh Thuận - 30 năm một chặng đường đổi mới và phát triển.

                                

Mục đích cuộc triển lãm là một trong các hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022), gắn với 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận (16/4/1975 - 16/4/2022) và giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), quảng bá hình ảnh quê hương Ninh Thuận tươi đẹp, giàu tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn và phát huy nền văn hóa đa sắc màu dân tộc phong phú, có thực lực lao động sáng tạo, con người cởi mở, hiếu khách.

- Khẳng định đúng đắn những thành tựu đạt được qua 30 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh qua từng thời kỳ từ ngày 01/4/1992 đến nay trên tất cả các lĩnh vực, thể hiện quyết tâm chính trị và tư duy đổi mới của Đảng bộ trong chỉ đạo, lãnh đạo sự nghiệp xây dựng phát triển của tỉnh nhà.

- Thông qua việc triển lãm, trưng bày một số hình ảnh, sơ đồ, biểu đồ, hiện vật nhằm giới thiệu một cách khái quát những thành tựu của ngành Tài chính qua 30 năm xây dựng và phát triển (01/4/1992 đến 01/4/2022).

Nội dung triển lãm Trưng bày, giới thiệu các thành tựu đã đạt được của ngành Tài chính qua 30 năm tái lập tỉnh, cụ thể là:

- Thu, chi ngân sách, cân đối nguồn lực để thực hiện các chương trình, đề án công tác trọng tâm của tỉnh Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh;

 - Phổ biến chính sách thuế và hỗ trợ người nộp thuế thực hiện chính sách thuế, kết hợp khai thác hiệu quả nguồn thu phát sinh, nhằm tăng thu cho ngân sách nhà nước;

- Quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, giải ngân vốn đầu tư của các dự án;

- Thu hút nguồn tài chính nhàn rỗi nộp vào ngân sách Nhà nước, phục vụ cho việc xây dựng các công trình y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội;

- Tổ chức tài chính tại địa phương hoạt động theo mô hình ngân hàng chính sách không vì mục tiêu lợi nhuận góp phần huy động, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia đầu tư các công trình, dự án trọng điểm, các công trình dự án xã hội hóa.

                                                                                                                                                           

Các cơ quan tham gia triển lãm triển khai thực hiện kế hoạch, lựa chọn nội dung trưng bày, triển lãm về thành tựu kinh tế - xã hội đã đạt được qua 30 năm tái lập tỉnh của đơn vị trên lĩnh vực quản lý đảm bảo sinh động, phong phú, thể hiện được thành quả đã đạt được, tiềm năng lợi thế của ngành. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công, trang trí đối với gian hàng của ngành; bố trí người trực và thuyết minh tại gian hàng. Thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định chuẩn bị cho công tác khai mạc Triển lãm chung của tỉnh./.

Tin liên quan

Công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2022(30/03/2022 7:59 SA)

Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022(14/03/2022 2:10 CH)

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA...(04/03/2022 9:40 SA)

Thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư...(23/02/2022 4:00 CH)

Lãnh đạo Sở Tài chính thăm, chúc Tết phòng TC-KH các huyện, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán...(26/01/2022 9:20 SA)

Tin mới nhất

Công tác chỉ đạo điều hành giá năm 2022(30/03/2022 7:59 SA)

Tổ chức gặp mặt và đối thoại với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022(14/03/2022 2:10 CH)

BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN TÀI CHÍNH ĐỊA...(04/03/2022 9:40 SA)

Thực hiện Thông tư số 108/2021/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động tư...(23/02/2022 4:00 CH)

Lãnh đạo Sở Tài chính thăm, chúc Tết phòng TC-KH các huyện, thành phố nhân dịp Tết Nguyên đán...(26/01/2022 9:20 SA)

1 người đang online
°