Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)

Đăng ngày 10 - 05 - 2022
Lượt xem: 28
100%

 

1. UBND Huyện Bác Ái (1 File)

2. UBND Huyện Ninh Hải (0 File)

3. UBND Huyện Ninh Phước (3 File)

4. UBND Huyện Ninh Sơn (2 File)

5. UBND Huyện Thuận Bắc (3 File)

6. UBND Huyện Thuận Nam (1 File)

7. UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm (1 File)


1QD-PTCKH ngay 0512021.pdf | 08QD-PNV huyen NP ngay 0812021.pdf | 276KL-UBND huyen NP ngay 24012022.pdf | 246KL-UBND huyen NP ngay 11112021.pdf | 01QD-TCKH huyen NS ngay 01012021.pdf | 01TTND huyen NS ngay 20122021.pdf | 14QD-TCKH huyen TB ngay 1672021.pdf | 287KL-UBND huyen TB ngay 2772021.pdf | 646KL-UBND huyen TB ngay 17122021.pdf | 01KL-TTH ngay 27-12-2021.pdf | 01QĐ-PTCKH ngay 0412021.pdf | 02KL-TTH ngay 27-12-2021.pdf | 05QD-Ttra TP.PRTC ngay 05012021.pdf

Tin liên quan

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

Tin mới nhất

Quy định mới về trích khấu hao TSCĐ tại đơn vị sự nghiệp công lập(01/06/2023 3:28 CH)

Thông tư quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, bù trừ số tiền nộp phạt, bù trừ tiền nộp phạt...(01/06/2023 7:40 SA)

Bộ Tài chính ban hành Quy chế an toàn thông tin mạng và an ninh mạng(31/05/2023 3:25 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính(30/05/2023 3:13 CH)

Triển khai thực hiện Thông tư số 04/2023/TT-BNV ngày 03/5/2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ(29/05/2023 2:19 CH)

25 người đang online
°