Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (UBND huyện, thành phố)

Đăng ngày 10 - 05 - 2022
Lượt xem: 10
100%

 

1. UBND Huyện Bác Ái (1 File)

2. UBND Huyện Ninh Hải (0 File)

3. UBND Huyện Ninh Phước (3 File)

4. UBND Huyện Ninh Sơn (2 File)

5. UBND Huyện Thuận Bắc (3 File)

6. UBND Huyện Thuận Nam (1 File)

7. UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm (1 File)


1QD-PTCKH ngay 0512021.pdf | 08QD-PNV huyen NP ngay 0812021.pdf | 276KL-UBND huyen NP ngay 24012022.pdf | 246KL-UBND huyen NP ngay 11112021.pdf | 01QD-TCKH huyen NS ngay 01012021.pdf | 01TTND huyen NS ngay 20122021.pdf | 14QD-TCKH huyen TB ngay 1672021.pdf | 287KL-UBND huyen TB ngay 2772021.pdf | 646KL-UBND huyen TB ngay 17122021.pdf | 01KL-TTH ngay 27-12-2021.pdf | 01QĐ-PTCKH ngay 0412021.pdf | 02KL-TTH ngay 27-12-2021.pdf | 05QD-Ttra TP.PRTC ngay 05012021.pdf

Tin liên quan

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt...(26/04/2022 3:01 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(26/04/2022 2:58 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn (25/04/2022 4:49 CH)

Tin mới nhất

Tình hình thực hiện nguồn vốn nước ngoài năm 2022 của tỉnh Ninh Thuận(16/05/2022 1:58 CH)

Đánh giá phòng chống tham nhũng năm 2021 (Các Sở Ngành)(13/05/2022 5:09 CH)

Triển khai Quyết định số 460/QĐ-TTg ngày 14/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt...(26/04/2022 3:01 CH)

Triển khai Thông tư số 23/2022/TT-BTC ngày 06/4/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính(26/04/2022 2:58 CH)

Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xổ số trên địa bàn (25/04/2022 4:49 CH)

6 người đang online
°