Thông báo đấu giá bán tài sản trên đấy và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Trụ sở Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận

Đăng ngày 08 - 08 - 2023
Lượt xem: 47
100%

Thông báo đấu giá bán tài sản trên đấy và chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của Trụ sở Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Ninh Thuận, thuộc thửa đất số 12, tờ bản đồ địa chính số 1-(14); nay tương ứng thửa đất số 3, tờ bản đồ địa chính số 1, phường Tấn Tài

 


SKM_650i17120819460.pdf

Tin liên quan

Đề nghị chào giá đất san lấp và cát xây dựng.(21/11/2023 3:03 CH)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất.(13/11/2023 9:18 SA)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất thương mại dịch vụ.(29/09/2023 10:32 SA)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất.(29/09/2023 10:05 SA)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(29/09/2023 10:03 SA)

Tin mới nhất

Đề nghị chào giá đất san lấp và cát xây dựng.(21/11/2023 3:03 CH)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất.(13/11/2023 9:18 SA)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất thương mại dịch vụ.(29/09/2023 10:32 SA)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá đất rừng phòng hộ và rừng sản xuất.(29/09/2023 10:05 SA)

Đề nghị chào giá dịch vụ thẩm định giá Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(29/09/2023 10:03 SA)

105 người đang online
°