Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Đăng ngày 31 - 12 - 2019
Lượt xem: 432
100%

Chi tiết File đính kèm: 2020_08_12.pdf <br>

 

Chi tiết File đính kèm: 2020-08-12 (12.08.2020_08h51p05)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: 2020_08_12.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(08/02/2020 9:16 CH)

Công khai dự toán dc HĐND tỉnh quyết định(15/01/2020 9:16 CH)

BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019(15/07/2019 9:03 CH)

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019(12/04/2019 8:59 CH)

Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019(11/01/2019 8:58 CH)

14 người đang online
°