BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019

Đăng ngày 15 - 07 - 2019
Lượt xem: 531
100%

Thực hiện Quyết định số 2231/QĐ-BTC ngày 23/11/2018 của Bộ Tài chính giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; Thực hiện Nghị quyết 16/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về phân bổ ngân sách địa phương năm 2019; Thực hiện Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019; Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 2219/UBND-TH ngày 12/6/2017 về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2017; Trên cơ sở tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019, Sở Tài chính thực hiện công khai thuyết minh tình hình dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019 như sau:

 

Chi tiết File đính kèm: 2019_07_15(15.07.2019_16h30p13)_signed.pdf
Chi tiết File đính kèm: phubieukemtheotinhhinhns6thang2019dangweb.xlsx

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(08/02/2020 9:16 CH)

Công khai dự toán dc HĐND tỉnh quyết định(15/01/2020 9:16 CH)

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020(31/12/2019 9:24 CH)

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019(12/04/2019 8:59 CH)

Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019(11/01/2019 8:58 CH)

39 người đang online
°