Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020

Đăng ngày 08 - 02 - 2020
Lượt xem: 531
100%

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

 

Chi tiết File đính kèm: QDUB 16_signed.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công khai dự toán dc HĐND tỉnh quyết định(15/01/2020 9:16 CH)

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020(31/12/2019 9:24 CH)

BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019(15/07/2019 9:03 CH)

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019(12/04/2019 8:59 CH)

Công bố, công khai số liệu dự toán NSNN năm 2019(11/01/2019 8:58 CH)

58 người đang online
°