Kết luận thanh tra về công tác quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn ngân sách, nguồn thu khác tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Pinăng Tắc, Huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận trong 02 năm (2017 và 2018)

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
Lượt xem: 78
100%

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đánh giá tham nhũng năm 2022(03/01/2023 9:33 SA)

Kết luận thanh tra tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh (11/02/2022 4:07 CH)

Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch (bổ sung) các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng...(29/03/2021 9:35 CH)

Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng(12/07/2020 9:20 CH)

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty TNHH Một Thành Viên(09/06/2020 9:20 CH)

55 người đang online
°