Kết luận thanh tra về việc thanh tra các nguồn kinh phí ngân sách, nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh và thu khác tại bệnh viện Y dược cổ truyền năm 2017,2018

Đăng ngày 09 - 06 - 2020
Lượt xem: 111
100%

Nội dung chi tiết trong File đính kèm: 

 

Tin liên quan

Tin mới nhất

Đánh giá tham nhũng năm 2022(03/01/2023 9:33 SA)

Kết luận thanh tra tại Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh (11/02/2022 4:07 CH)

Về việc phê duyệt danh sách quy hoạch (bổ sung) các chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng...(29/03/2021 9:35 CH)

Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng chống tham nhũng(12/07/2020 9:20 CH)

Báo cáo Tài chính năm 2019 Công ty TNHH Một Thành Viên(09/06/2020 9:20 CH)

20 người đang online
°