Tờ trình về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; thu, chi ngân sách địa phương năm 2019

Đăng ngày 03 - 12 - 2018
Lượt xem: 99
100%

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; </span>Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

 

Chi tiết File đính kèm: dutoanthunsnn.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020(08/02/2020 9:16 CH)

Công khai dự toán dc HĐND tỉnh quyết định(15/01/2020 9:16 CH)

Công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020(31/12/2019 9:24 CH)

BÁO CÁO Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2019(15/07/2019 9:03 CH)

Báo cáo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán Ngân sách địa phương Quý 1 năm 2019(12/04/2019 8:59 CH)

42 người đang online
°